لیست اسامی برندگان جشنواره عید فطر 99  به شرح ذیل می باشد. به زودی نحوه دریافت هدایا به برندگان اعلام خواهد شد.


ردیف

نام

شماره تماس

استان

1

هستی

96**930398

 

2

 وجیهه هاشمی فر

96**915923

خراسان رضوی

3

ایلیاشامانی 

95**938124

تهران

4

شهرزاد جعفری

92**933633

خراسان رضوی

5

فریبا رهدار

91**935580

 

6

یکتا جوارشکیان

91**902294

 

7

فریبا ناسخی 

90**937963

خراسان رضوی

8

سید فاطمه حسینی

89**911688

تهران

9

ناصر شریفی 

88**935222

خراسان رضوی

10

مینا حاتمی 

85**935854

خراسان رضوی

11

بردیا ملکان

84**933017

خراسان رضوی

12

فاطمه یادگاری

84**930060

خراسان رضوی

13

فریبا ظهوریان 

83**915124

خراسان رضوی

14

 محمدرضا گل ميمي 

80**915503

خراسان رضوی

15

معصومه قربانژاد

80**912260

خراسان رضوی

16

ستوده سراج 

77**915559

خراسان رضوی

17

شادی طایفی 

76**912365

تهران

18

منیره کامیاب 

71**915821

خراسان رضوی

19

مهتاب نظام 

70**936990

خراسان رضوی

20

 میلاد

70**915377

خراسان رضوی

21

آروین کاظمی‌نیا 

69**935166

تهران

22

مصطفی مهرابی 

69**916662

 

23

 عالم لایقی 

69**913019

اصفهان

24

مهین جعفری 

69**912699

تهران

25

بهار مهرابی

68**935873

 

26

شمسی صاحب زاده 

66**915306

خراسان رضوی

27

زينب ساجدي

65**935638

خراسان رضوی

28

الهام سالار 

64**936120

خراسان رضوی

29

سیما رستگار مقدم 

63**915110

خراسان رضوی

30

نعیمه المولی 

61**903910

خراسان رضوی

31

مژگان علايي شاد

59**9919323

تهران

32

باران کاویان 

58**930515

اصفهان

33

سارا رزم ارا 

56**933502

 

34

مریم هوشمند 

53**915381

خراسان رضوی

35

پروین عسکری 

48**935223

 

36

رویا یزدانی 

47**915575

خراسان رضوی

37

ساغر

46**912361

تهران

38

الهام كاظمي 

46**912259

تهران

39

مینامقصودی 

44**939836

 

40

نفیسه ملک 

44**921185

سمنان

41

 پانیذ بزاز

43**901188

 

42

 طیبه دامی

42**919458

تهران

43

 عاطفه حمیدی 

42**915517

خراسان رضوی

44

فاطمه زهرا حسینی 

89**936280

خراسان رضوی

45

آزاده عظیمی 

42**912844

تهران

46

مژگان طرزی

41**915521

خراسان رضوی

47

 نازیلابهمن نژاد 

40**915481

خراسان رضوی

48

حمید رضا انصاری

25**915178

تهران

49

 یاسمین وکیلی 

38**902657

اصفهان

50

آمنه حیدری 

37**935660

خراسان رضوی

51

کوشا عین افشار

37**915111

خراسان رضوی

52

 سمیه نادری

37**912833

 

53

لیلا سعادت

36**939182

تهران

54

فرشته تاجی

36**938786

 

55

مهدیه داوودی

35**937049

 

56

سعیده پورمحمد 

34**939348

 

57

اکبر عظیمی

34**915110

خراسان رضوی

58

همت 

34**916296

 

59

 بهناز ابوقداره

33**912175

تهران

60

شیوا مصطفی زاده

33**903618

 

61

مارال احمدیان

32**939999

خراسان رضوی

62

ناهید محمدی

31**912671

تهران

63

شکیبا غفاری 

31**912566

تهران

64

احد تلفونی 

30**915007

خراسان رضوی

65

سمانه 

28**915207

خراسان رضوی

66

 زهرا عبدالله زاده

28**912720

تهران

67

میترامیرزایی

27**939470

خراسان رضوی

68

نگار نصیرزاده 

26**913310

اصفهان

69

روح الله شجاعی

25**937049

 

70

 نداجهانشیر

24**933303

تهران

71

هدیه طوسی رضوانی 

24**915519

خراسان رضوی

72

ذکیه بازوبندی

24**915109

خراسان رضوی

73

اکرم فرحبدی

20**910757

قم

74

سمیه عالمی 

18**915697

خراسان رضوی

75

سوده دادگستر 

17**913218

 

76

پریسا داسدار 

17**912568

تهران

77

ملیسا حسینی 

16**915883

خراسان رضوی

78

مهسا صاحبی 

15**915708

خراسان رضوی

79

مهستا اصغری

13**935516

اصفهان

80

زهرا قوامی

12**937039

خراسان شمالی

81

 کیمیا کامران کیش 

12**912058

تهران

82

مهسا  نجفی

11**936398

مازندران

83

احسان اسدی 

11**912612

تهران

84

ترمه افضلی 

10**938010

 

85

 رقیه معمارباشی ها

10**936588

 

86

اسما شایسته

10**901236

 

87

کیمیا امانی 

07**917360

فارس

88

بنیامین خادم 

07**915111

خراسان رضوی

89

مبینا دهنمکی

05**933656

 

90

بهاره فتحی 

05**918877

 

91

 لیلا ترکاشوند

04**938385

 

92

نیلوفر کریمی

02**902716

تهران

93

مریم عرب مقصودی 

00**919265

تهران

94

شقایق دادور 

00**903899

 

95

 نرگس دامی

00**901382

تهران

96

 مریم شریعت زاده جنیدی

**

 

97

 سمانه قاسمی 

**

تهران

98

 مهسا براتی 

**

تهران

99

آذر بلیان 

**