خانم روژا برنده جایزه یک میلیونی مسابقه فروشگاه تگاک از شما به خاطر شرکت در این مسابقه تشکر می کنیم.
خانم وروجک که اسم واقعی شان حتماً چیزی شبیه یک فرشته است از ایشان به خاطر شرکت در این مسابقه تشکر می کنیم.
کاش خانم لیلی برنده ی محترم مسابقه فروشگاه تگاک عکسی هم از خودشان گذاشته بودند. به هر حال از شرکت ایشان در مسابقه تشکر می‌کنیم و خوشحالیم که برنده جایزه یک میلیون تگاک شدند.
برای همه این سه برنده عزیز آرزوی موفقیت داریم.