آدرس:

مشهد، خیابان سلمان فارسی، روبروی سلمان فارسی 7، ساختمان آبشار، پلاک 33 طبقه 5 واحد 10

شرکت تجارت گستر ایرانیان کیش (فروشگاه تگاک)

 

تلفن: 05138482135 – 05138482167

همراه: 09229069336